Das RentAuto - Originální půjčovna užitkových vozů Volkswagen Užitkové vozy
Das RentAuto - Originální půjčovna užitkových vozů Volkswagen Užitkové vozy

Zásady zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji společnosti Porsche Česká republika s.r.o., IČ 256 54 012, se sídlem Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5 (dále jen "Porsche"), souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených níže, za účelem poskytování vybraných obchodních informací, personalizovaných nabídek a přizpůsobeného poradenství v souladu s mými zájmy (profilování) o produktech a službách společnosti Porsche a jejích přidružených společností (MOON POWER GmbH), včetně společností ekosystému Volkswagen (Volkswagen AG, Volkswagen Financial Services AG, ŠkoFIN s.r.o., Audi AG, SEAT S.A., SEAT CUPRA S.A.U., případně jejich právních nástupců). 

POUŽITÉ OSOBNÍ ÚDAJE: 

 1. Základní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, věk, datum narození, pohlaví, národnost, online identifikátory (např. cookies), u OSVČ IČO a místo podnikání) a to i včetně údajů, které jsou poskytovány společnosti patřící do autorizované prodejní a servisní sítě Porsche (např. kupní smlouva či smlouva o servisu vozidla), jejichž seznam je uveden na webových stránkách Porsche.
   
 2. Údaje o mém vozidle zakoupeném napřímo či od společnosti patřící do autorizované prodejní sítě Porsche nebo servisovaném ve společnosti patřící do autorizované servisní sítě Porsche (konfigurace, výbava vozu, VIN, servisní historie, stav tachometru). 
   
 3. Údaje uložené v mém uživatelském účtu přidruženém k mému vozidlu (např. Volkswagen ID, VW Connect, Audi Connect, SEAT CONNECT, CUPRA CONNECT, CarLOG) a v propojených službách a mobilních aplikacích. 
   
 4. Údaje o zakoupených či poptávaných produktech a službách napřímo či od společnosti patřící do autorizované prodejní nebo servisní sítě Porsche nebo od společnosti patřící do ekosystému Porsche viz výše (uložené konfigurace v mé digitální CarLOG garáži, poptávky na nákup produktů či služeb, využívané finanční produkty a jejich parametry, nákupní historie ve značkovém e-shopu). 
   
 5. Údaje poskytnuté v rámci výzkumu zákaznické spokojenosti či dotazníkového šetření organizovaného společností Porsche. 

Souhlasím s tím, že může docházet rovněž k profilování (včetně automatizovaného zpracování mých poskytnutých osobních údajů). Porsche je dále na základě poskytnutí tohoto souhlasu oprávněno mé osobní údaje zpracovávat taktéž pro účely provádění marketingových analýz a statistik. 

Při jednání o nabídce nebo uzavření smlouvy na nákup produktu nebo služby Porsche mohou veškeré nebo některé činnosti předcházející uzavření Smlouvy pro Porsche zajišťovat třetí osoby, zejména obchodníci obchodní sítě Porsche, kterým mohou být zpřístupněny mé osobní údaje. Tyto třetí osoby tak mohou vystupovat v pozici zpracovatele osobních údajů a zpracovávat mé osobní údaje jménem a dle pokynů Porsche. 

Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu 10 let ode dne jeho udělení, mohu kdykoli odvolat na e-mailové adrese dpo@porsche.co.cz, a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů ze strany Porsche jsou dostupné na webových stránkách www.porsche.co.cz/osobni-udaje přičemž potvrzuji, že jsem měl možnost se s těmito informacemi seznámit. 

Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl správcem informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně zejména právo: na přístup k osobním údajům; na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů; na přenositelnost údajů; na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů; na námitku ke zpracování osobních údajů.